2021
01.01 Nina New Year's Day
01.01 Nina New Year's Day
01.09 Nina birthday party
01.09 Nina birthday party
01.13 Nina selfies
01.13 Nina selfies
01.15 Nina chalk art
01.15 Nina chalk art
01.17 Nina hiding
01.17 Nina hiding
01.18 Nina chef
01.18 Nina chef
01.24 Nina selfie_yogurt
01.24 Nina selfie_yogurt
02.01 Jill work
02.01 Jill work
02.02 Lake Thoreau
02.02 Lake Thoreau
02.06 Nina Jill
02.06 Nina Jill
02.07 Nina donuts
02.07 Nina donuts
02.12 Nina girls
02.12 Nina girls
02.14 Nina Valentine's Day
02.14 Nina Valentine's Day
02.16 Nina girls
02.16 Nina girls
02.23 Nina Snapchat
02.23 Nina Snapchat
02.24 breakfast_Lake Thoreau
02.24 breakfast_Lake Thoreau
02.28 Nina art_Jill
02.28 Nina art_Jill
03.03 Nina spirit
03.03 Nina spirit
03.05 Nina movie night
03.05 Nina movie night
03.06 Nina hairstyling
03.06 Nina hairstyling
03.08 Nina art
03.08 Nina art
03.13 Nina kayaking
03.13 Nina kayaking
03.16 Nina return to school
03.16 Nina return to school
03.20 Nina Grunspan boat
03.20 Nina Grunspan boat
03.21 Nina Girl Scouts
03.21 Nina Girl Scouts
03.26 Nina playing
03.26 Nina playing
03.27 Nina road trip
03.27 Nina road trip
03.28 Nina Universal
03.28 Nina Universal
03.29 Nina Universal
03.29 Nina Universal
03.30 Nina Hollywood Studios
03.30 Nina Hollywood Studios
03.31 Nina Magic Kingdom
03.31 Nina Magic Kingdom
04.01 Nina Animal Kingdom
04.01 Nina Animal Kingdom
04.02 Nina Hollywood Studios
04.02 Nina Hollywood Studios
04.04 Nina games
04.04 Nina games
04.10 Nina selfies
04.10 Nina selfies
04.18 Nina Girl Scouts
04.18 Nina Girl Scouts
04.23 Nina Tae Kwon Do
04.23 Nina Tae Kwon Do
04.25 Nina Dad's birthday
04.25 Nina Dad's birthday
04.30 Nina Lego Brick Fest
04.30 Nina Lego Brick Fest
05.01 Nina Kerry Chrysalis
05.01 Nina Kerry Chrysalis
05.08 Nina selfies
05.08 Nina selfies
05.16 Nina ice cream
05.16 Nina ice cream
05.18 Nina art
05.18 Nina art
05.22 Nina horseback riding_dinner
05.22 Nina horseback riding_dinner
05.23 Nina church_boat
05.23 Nina church_boat
05.25 Nina art_selfies
05.25 Nina art_selfies
05.26 Nina art_selfies
05.26 Nina art_selfies
05.30 Nina heron
05.30 Nina heron
05.31 Nina cicada_lake
05.31 Nina cicada_lake
06.01 Nina's day
06.01 Nina's day
06.02 Nina art_selfies_friends
06.02 Nina art_selfies_friends
06.03 Nina selfies
06.03 Nina selfies
06.05 Nina pool
06.05 Nina pool
06.09 Nina art
06.09 Nina art
06.10 Nina class picture
06.10 Nina class picture
06.13 Nina Jill
06.13 Nina Jill
06.16 Nina selfies
06.16 Nina selfies
06.17 Nina selfies
06.17 Nina selfies
06.18 Nina Tae Kwon Do
06.18 Nina Tae Kwon Do
06.19 Juneteenth
06.19 Juneteenth
06.20 Nina sunburn
06.20 Nina sunburn
06.23 Nina selfies
06.23 Nina selfies
06.27 Nina Kerry hashtags
06.27 Nina Kerry hashtags
06.29 Nina selfies
06.29 Nina selfies
06.30 Nina Snapchat_selfies
06.30 Nina Snapchat_selfies
07.01 Jill's birthday
07.01 Jill's birthday
07.02 Nina skateboarding
07.02 Nina skateboarding
07.03 Nina Jill selfies_Dar
07.03 Nina Jill selfies_Dar
07.04 Nina Baltimore Aquarium
07.04 Nina Baltimore Aquarium
07.05 Nina art camp
07.05 Nina art camp
07.06 Nina Lake Thoreau
07.06 Nina Lake Thoreau
07.09 Inn at Stone Manor
07.09 Inn at Stone Manor
07.10 Jill Kerry Frederick
07.10 Jill Kerry Frederick
07.11 Nina urgent care
07.11 Nina urgent care
07.17 Nina Megan Wagner Lloyd
07.17 Nina Megan Wagner Lloyd
07.23 Nina picnic
07.23 Nina picnic
07.24 Jill Kerry profile pics_Nina Wolf Trap
07.24 Jill Kerry profile pics_Nina Wolf Trap
07.28 Aoife O'Donovan
07.28 Aoife O'Donovan
07.28 McElroys
07.28 McElroys
07.31 Nina Falcon Ridge Folk Festival
07.31 Nina Falcon Ridge Folk Festival
08.01 Nina selfies
08.01 Nina selfies
08.02 Nina Red Barn ice cream
08.02 Nina Red Barn ice cream
08.03 Nina Science Center
08.03 Nina Science Center
08.04 Nina Stowe Gondola
08.04 Nina Stowe Gondola
08.05 Nina spray unicorn
08.05 Nina spray unicorn
08.06 Nina Bingham Falls
08.06 Nina Bingham Falls
08.07 Nina shopping
08.07 Nina shopping
08.08 Mt. Holly_Brattleboro
08.08 Mt. Holly_Brattleboro
08.10 Nina squishie
08.10 Nina squishie
08.11 Nina Finn Bob
08.11 Nina Finn Bob
08.12 Nina Finn
08.12 Nina Finn
08.13 Nina Children's Museum
08.13 Nina Children's Museum
08.14 Nina New Jersey
08.14 Nina New Jersey
08.15 Nina selfies
08.15 Nina selfies
08.19 Nina selfies
08.19 Nina selfies
08.19 Train
08.19 Train
08.21 Nina party
08.21 Nina party
08.23 Nina 1st day of school
08.23 Nina 1st day of school
08.28 Nina Eddie From Ohio
08.28 Nina Eddie From Ohio
08.29 Nina's birthday party
08.29 Nina's birthday party
08.31 Nina ping pong
08.31 Nina ping pong
09.02 Nina's birthday
09.02 Nina's birthday
09.04 Nina selfies_Dave fishing
09.04 Nina selfies_Dave fishing
09.05 Nina ping pong
09.05 Nina ping pong
09.06 Nina selfies
09.06 Nina selfies
09.11 Nina Stephen Kellogg Family BBQ
09.11 Nina Stephen Kellogg Family BBQ
09.13 Nina selfies
09.13 Nina selfies
09.14 Kennedy Center 50th
09.14 Kennedy Center 50th
09.19 Nina Jill knitting
09.19 Nina Jill knitting
09.25 Wolf Trap Gala
09.25 Wolf Trap Gala
09.30 Nina Jill sleeping
09.30 Nina Jill sleeping
10.02 Nina playing
10.02 Nina playing
10.03 Nina Girl Scouts
10.03 Nina Girl Scouts
10.15 Nina homecoming parade
10.15 Nina homecoming parade
10.16 Nina Grunspans_All Things Go
10.16 Nina Grunspans_All Things Go
10.17 Nina wig shop
10.17 Nina wig shop
10.20 house_heron
10.20 house_heron
10.22 Nina TKD graduation
10.22 Nina TKD graduation
10.24 Nina Play-Doh
10.24 Nina Play-Doh
10.26 Nina Play-Doh
10.26 Nina Play-Doh
10.31 Nina Halloween
10.31 Nina Halloween
11.02 Nina selfies
11.02 Nina selfies
11.06 Nina vaccine_mall
11.06 Nina vaccine_mall
11.13 Nina tree climbing_selfies
11.13 Nina tree climbing_selfies
11.20 Nina Jammin' Java
11.20 Nina Jammin' Java
11.21 Nina Girl Scouts
11.21 Nina Girl Scouts
11.25 Nina Thanksgiving
11.25 Nina Thanksgiving
11.26 Nina selfies
11.26 Nina selfies
11.29 Lego community for Spanish
11.29 Lego community for Spanish
12.04 Nina pinball
12.04 Nina pinball
12.05 toy repair
12.05 toy repair
12.06 Brandi Carlile
12.06 Brandi Carlile
12.07 Legos
12.07 Legos
12.11 Nina Herndon Winter Market
12.11 Nina Herndon Winter Market
12.14 Nina 99_5 Jingle Ball
12.14 Nina 99_5 Jingle Ball
12.17 Nina Snapchat
12.17 Nina Snapchat
12.18 Nina holiday party
12.18 Nina holiday party
12.19 Nina gingerbread houses
12.19 Nina gingerbread houses
12.22 Nina selfies_foodmoji
12.22 Nina selfies_foodmoji
12.24 Nina Christmas Eve
12.24 Nina Christmas Eve
12.25 Nina Christmas
12.25 Nina Christmas
12.27 Nina gaming
12.27 Nina gaming
12.28 Nina Pepe Meme_Dar Williams
12.28 Nina Pepe Meme_Dar Williams
12.31 New Year's Eve
12.31 New Year's Eve
memorabilia
memorabilia
01.02 Nina lunch
01.05 Nina
01.06 Nina
01.22 Disney hold
01.23 Celina
01.25 Nina
01.30 Nina
02.02 Nina Rachel
02.09 Rachel Nina
02.17 Lake Thoreau
02.21 Nina
03.17 dinner
03.23 Rachel Nina
04.05 Kerry steps
04.11 Lake Thoreau
04.16 Lake Thoreau
04.17 Nina
04.22 Nina
06.05 Nina
06.07 Rush
07.06 Nina Snapchat
07.14 Nina medicine
07.18 dolls
07.20 Celina
07.25 Bailey
08.09 Nina Finn
08.20 Nina
08.22 Nina
08.30 Nina
09.12 Celina
09.20 Nina
09.24 Shantytowne
09.29 Nina
10.01 chairs for movie
10.05 Josh
11.14 Nina
11.15 Nina
12.08 Nina
12.21 Nina