2022
01.01 Nina New Year's Day
01.01 Nina New Year's Day
01.03 Nina snow day
01.03 Nina snow day
01.05 Nina Legos
01.05 Nina Legos
01.06 Nina painting
01.06 Nina painting
01.14 Nina cookies
01.14 Nina cookies
01.15 Eddie From Ohio
01.15 Eddie From Ohio
01.15 Nina digital art_selfies
01.15 Nina digital art_selfies
01.17 Nina sweater
01.17 Nina sweater
01.18 Nina selfies
01.18 Nina selfies
01.23 Nina cooking
01.23 Nina cooking
01.31 Nina Broadway Night rehearsal
01.31 Nina Broadway Night rehearsal
02.02 Jill selfies
02.02 Jill selfies
02.03 Nina selfies
02.03 Nina selfies
02.04 Nina Broadway Night
02.04 Nina Broadway Night
02.05 Nina Broadway Night_triplets
02.05 Nina Broadway Night_triplets
02.06 Open Mic_Beth Patterson
02.06 Open Mic_Beth Patterson
02.12 Nina selfies
02.12 Nina selfies
02.14 Nina decorating
02.14 Nina decorating
02.18 Nina dinnertime
02.18 Nina dinnertime
02.19 Eric Kader's funeral
02.19 Eric Kader's funeral
02.20 Jill selfies
02.20 Jill selfies
02.21 Nina cookies_Tae Kwon Do
02.21 Nina cookies_Tae Kwon Do
02.23 Nina posing
02.23 Nina posing
02.25 Nina Tae Kwon Do
02.25 Nina Tae Kwon Do
02.26 Nina posing
02.26 Nina posing
03.02 Nina Dua Lipa
03.02 Nina Dua Lipa
03.04 Nina Van Gogh
03.04 Nina Van Gogh
03.06 Nina digital art
03.06 Nina digital art
03.12 Nina selfies_dinner
03.12 Nina selfies_dinner
03.13 Nina outfit for approval
03.13 Nina outfit for approval
03.18 Nina selfies
03.18 Nina selfies
03.19 Kerry hair
03.19 Kerry hair
03.22 Nina drama club
03.22 Nina drama club
03.24 Nina toys
03.24 Nina toys
03.26 Nina Girl Scouts_selfies
03.26 Nina Girl Scouts_selfies
04.02 Nina Amsterdam
04.02 Nina Amsterdam
04.03 Nina Nerja_Flamenco
04.03 Nina Nerja_Flamenco
04.04 Nina Alhambra
04.04 Nina Alhambra
04.05 Nina beach
04.05 Nina beach
04.06 Nina Málaga
04.06 Nina Málaga
04.07 Nina Málaga
04.07 Nina Málaga
04.08 Nina beach
04.08 Nina beach
04.09 Nina Amsterdam
04.09 Nina Amsterdam
04.14 Nina Kerry selfies
04.14 Nina Kerry selfies
04.15 Nina Finn
04.15 Nina Finn
04.16 Suz Slezak
04.16 Suz Slezak
04.17 gardening
04.17 gardening
04.22 Nina Baltimore Aquarium
04.22 Nina Baltimore Aquarium
04.23 Nina Girl Scouts_bedroom
04.23 Nina Girl Scouts_bedroom
04.24 Mark Twain Prize for American Humor
04.24 Mark Twain Prize for American Humor
04.28 goslings
04.28 goslings
04.30 Nina Jammin' Java_Frying Pan_Michael Clem
04.30 Nina Jammin' Java_Frying Pan_Michael Clem
05.05 Rush Pinball
05.05 Rush Pinball
05.06 Nina Rush Pinball
05.06 Nina Rush Pinball
05.07 Nina skateboarding
05.07 Nina skateboarding
05.08 Nina Mother's Day_Tori Amos
05.08 Nina Mother's Day_Tori Amos
05.12 house_Nina art
05.12 house_Nina art
05.17 Nina selfies
05.17 Nina selfies
05.19 Nina selfies
05.19 Nina selfies
05.21 Nina selfies
05.21 Nina selfies
05.22 Nina selfies
05.22 Nina selfies
05.26 Nina new bed
05.26 Nina new bed
05.27 Nina selfies
05.27 Nina selfies
05.28 Nina Van Gogh_boat
05.28 Nina Van Gogh_boat
05.29 Nina digital art
05.29 Nina digital art
05.29 Nina Great Falls
05.29 Nina Great Falls
05.30 Nina boat
05.30 Nina boat
06.01 Nina concert
06.01 Nina concert
06.02 heron
06.02 heron
06.04 Nina Pride
06.04 Nina Pride
06.11 Nina selfies
06.11 Nina selfies
06.12 Nina Brick Fest
06.12 Nina Brick Fest
06.13 Nina selfies
06.13 Nina selfies
06.14 Nina Girl Scouts
06.14 Nina Girl Scouts
06.15 Japanese Breakfast_Belle & Sebastian
06.15 Japanese Breakfast_Belle & Sebastian
06.17 heron_Nina packing
06.17 heron_Nina packing
06.18 Nina Penny
06.18 Nina Penny
06.20 Nina Penny
06.20 Nina Penny
06.22 Nina Jill
06.22 Nina Jill
06.23 Nina Penny Funland
06.23 Nina Penny Funland
06.24 Nina Girl Scouts
06.24 Nina Girl Scouts
06.25 Nina Girl Scouts_Dad Tony
06.25 Nina Girl Scouts_Dad Tony
06.29 Nina selfies
06.29 Nina selfies
07.01 Nina AFYP show
07.01 Nina AFYP show
07.02 Jill birthday
07.02 Jill birthday
07.03 Nina fireworks
07.03 Nina fireworks
07.04 Nina July 4th
07.04 Nina July 4th
07.08 Dead & Company
07.08 Dead & Company
07.09 drag bunch_Nina pinball
07.09 drag bunch_Nina pinball
07.10 Kerry hair
07.10 Kerry hair
07.12 boat repair
07.12 boat repair
07.14 Nina selfies
07.14 Nina selfies
07.16 Nina poncho
07.16 Nina poncho
07.17 Nina camp_Barenaked Ladies
07.17 Nina camp_Barenaked Ladies
07.18 Nina camp
07.18 Nina camp
07.19 Nina camp_Tedeschi Trucks Band
07.19 Nina camp_Tedeschi Trucks Band
07.20 Nina camp
07.20 Nina camp
07.21 Nina camp
07.21 Nina camp
07.22 Nina camp
07.22 Nina camp
07.23 Nina Six
07.23 Nina Six
07.30 Nina Falcon Ridge Folk Festival
07.30 Nina Falcon Ridge Folk Festival
07.31 Nina selfies
07.31 Nina selfies
08.01 Nina camp
08.01 Nina camp
08.02 Nina camp
08.02 Nina camp
08.03 Nina camp
08.03 Nina camp
08.04 Nina's room
08.04 Nina's room
08.05 Nina camp
08.05 Nina camp
08.06 Nina Vancouver
08.06 Nina Vancouver
08.07 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.07 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.08 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.08 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.09 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.09 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.10 Nina digital art
08.10 Nina digital art
08.10 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.10 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.11 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.11 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.12 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.12 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.13 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.13 Nina Eddie From Ohio Cruise
08.14 Vancouver
08.14 Vancouver
08.16 Vancouver
08.16 Vancouver
08.17 Vancouver
08.17 Vancouver
08.19 Vancouver
08.19 Vancouver
08.20 Vancouver
08.20 Vancouver
08.21 Vancouver
08.21 Vancouver
08.22 Vancouver
08.22 Vancouver
08.24 Nina 1st day of school
08.24 Nina 1st day of school
08.31 minibar
08.31 minibar
09.02 Nina birthday
09.02 Nina birthday
09.03 Nina apple picking_Sting
09.03 Nina apple picking_Sting
09.05 Dave fishing
09.05 Dave fishing
09.08 Nina school
09.08 Nina school
09.11 Girl Scouts
09.11 Girl Scouts
09.15 Nina teacher present
09.15 Nina teacher present
09.16 Boyz II Men
09.16 Boyz II Men
09.18 Nina digital art_selfies
09.18 Nina digital art_selfies
09.24 Nina pool
09.24 Nina pool
09.25 Nina digital art
09.25 Nina digital art
09.25 Nina selfies
09.25 Nina selfies
09.26 Nina digital art
09.26 Nina digital art
09.26 Nina Santa Monica
09.26 Nina Santa Monica
09.27 Nina Hollywood_Foo Fighters
09.27 Nina Hollywood_Foo Fighters
09.28 Nina flight home
09.28 Nina flight home
10.01 Pinball
10.01 Pinball
10.02 Nina outside
10.02 Nina outside
10.06 Bob Weir
10.06 Bob Weir
10.08 Nina Girl Scouts
10.08 Nina Girl Scouts
10.09 Nina Girl Scouts
10.09 Nina Girl Scouts
10.10 Nina shopping
10.10 Nina shopping
10.14 Jill Rhinebeck
10.14 Jill Rhinebeck
10.15 Jill Rhinebeck
10.15 Jill Rhinebeck
10.16 Jill Rhinebeck
10.16 Jill Rhinebeck
10.19 Nina Weird Al
10.19 Nina Weird Al
10.20 Nina selfies
10.20 Nina selfies
10.21 Nina homecoming parade
10.21 Nina homecoming parade
10.22 Kerry's birthday
10.22 Kerry's birthday
10.24 house
10.24 house
10.28 Nina selfies
10.28 Nina selfies
10.29 birthday dinner
10.29 birthday dinner
10.30 Nina Meadowlark
10.30 Nina Meadowlark
10.31 Nina Halloween
10.31 Nina Halloween
11.01 Nina walk
11.01 Nina walk
11.05 Nina selfies
11.05 Nina selfies
11.08 Nina selfies
11.08 Nina selfies
11.11 Nina Girl Scouts
11.11 Nina Girl Scouts
11.12 Nina Girl Scouts
11.12 Nina Girl Scouts
11.12 Robbie Schaefer
11.12 Robbie Schaefer
11.13 Nina Girl Scouts
11.13 Nina Girl Scouts
11.14 Nina Blackpink
11.14 Nina Blackpink
11.19 Nina Friendsgiving
11.19 Nina Friendsgiving
11.20 Nina Friendsgiving
11.20 Nina Friendsgiving
11.21 Nina selfies
11.21 Nina selfies
11.23 house
11.23 house
11.24 Nina Thanksgiving
11.24 Nina Thanksgiving
11.25 Nina parade
11.25 Nina parade
11.26 Nina selfies
11.26 Nina selfies
11.28 Nina selfies
11.28 Nina selfies
11.29 NPR Music Celebrates 15 Years
11.29 NPR Music Celebrates 15 Years
11.30 Nina pointing
11.30 Nina pointing
12.02 Nina selfies
12.02 Nina selfies
12.04 Nina Girl Scouts
12.04 Nina Girl Scouts
12.06 Nina selfies
12.06 Nina selfies
12.07 Nina digital art
12.07 Nina digital art
12.10 Nina house
12.10 Nina house
12.11 Nina selfies
12.11 Nina selfies
12.15 Nina digital art
12.15 Nina digital art
12.18 Nina selfies
12.18 Nina selfies
12.19 Nina selfies
12.19 Nina selfies
12.21 Nina selfies_Kerry pinball
12.21 Nina selfies_Kerry pinball
12.22 Nina selfies
12.22 Nina selfies
12.23 Nina selfies
12.23 Nina selfies
12.24 Nina Christmas Eve
12.24 Nina Christmas Eve
12.25 Nina Christmas
12.25 Nina Christmas
12.26 Nina Boxing Day
12.26 Nina Boxing Day
12.27 Nina selfies
12.27 Nina selfies
12.28 Nina selfies
12.28 Nina selfies
12.29 Nina selfies
12.29 Nina selfies
12.30 Nina selfies
12.30 Nina selfies
12.31 Nina New Year's Eve
12.31 Nina New Year's Eve
memorabilia
memorabilia
01.07 Kerry Nina
01.08 C on the lake
01.10 mask
01.27 Jill knit  during pickup
01.28 Nina school picture
01.30 cocktail
01.31 Nina
02.12 Nina digital art
02.13 Nina
03.15 Windows
03.27 Jill Nina
03.28 Nina art
04.11 Nina Sue
04.15 algae
04.15 Nina digital art
04.24 Nina camping
04.29 Lake Thoreau
05.09 Nina
05.10 Nina panoramic selfie
05.11 Rush Pinball
06.05 old bowl new bowl
06.08 Jill
06.21 Nina
06.26 Tony's balls
07.06 Séan McCann
07.11 Nina
07.14 Lake Thoreau
07.23 Rush Pinball
07.24 Nina room
07.29 road trip
08.03 tours_me
09.09 Sue Jill
09.10 bobbin
10.03 rainbow
10.04 Nina
10.26 Lake Thoreau
11.02 Nina digital art
11.04 Nina
11.10 Nina
11.16 Nina school picture
11.22 Nina bed
11.22 Nina door
11.23 Pinball bling
11.26 Nina
11.30 Wordle
12.03 Christmas tree
12.07 DC101-derland
12.08 Nina
12.09 gingerbread house
12.14 Nina
12.17 Dee Nina
12.18 Nina